Saturday, December 7, 2013


ഉലഞ്ഞുടഞ്ഞ ഓർമ്മകൾക്കപ്പുറം
  
ആദ്യക്ഷരമെഴുതിയ ഗ്രാമപാതയിൽ
ആൽമരച്ചോട്ടിൽ   വീണ്ടുമുണരും
സ്വപ്നകാവ്യമേ,
അമൃതുതുള്ളിതൂവി
ശുഭ്രമൊഴിമലരുകളിൽ
പ്രഭാതം മന്ദഹസിക്കുന്ന
പകലോരങ്ങളിലൂടെ
ശീതകാലത്തിൻ തണുപ്പുമായും
നെരിപ്പോടിലെരിൽ
പാതയോരവും കടന്ന്
ദേവാലയമണിനാദം
മനസ്സിലുണരുമ്പോൾ
ശരതക്കാലഗാനമേ!
ഉലഞ്ഞുടഞ്ഞ ഓർമ്മകൾക്കപ്പുറം
ഒരീറനുഷസന്ധ്യ പവിഴമല്ലിപ്പൂവുമായ്
മനസ്സിലുണർന്നുവരുന്നു..

No comments:

Post a Comment