Wednesday, December 28, 2011


മൊഴി
വാതിലുകളടയട്ടെ
ശബ്ദങ്ങളാരവമായുയരും 
വീഥികളിൽ നിന്നകലെയാകാശവാതിൽ
തുറന്നെത്തുമളകനന്ദ പോലൊരു
സ്വർഗഗാനമുണരട്ടെ മനസ്സിൽ..
അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട കാരാഗൃഹങ്ങളിൽ
നിന്നുണരുമാത്മാവിൻ സർഗം.
മുത്തുകൾ ചിതറും പോൽ
ചുറ്റുമുണരുമക്ഷരങ്ങളുണരുമ്പോൾ
നെരിപ്പോടുകൾക്കരികിലൊരു
സ്വർണ്ണത്തരിപോലെയുണരും
സ്വരം..
പ്രപഞ്ചമേ നീയേതു
വാതിലടച്ചുതഴുതിടും
വൃക്ഷങ്ങളെ നിങ്ങളേതു
നിലവറയിലടച്ചു തഴുതിടും
മധുരതലഫലങ്ങൾ..
സ്വാർഥം ചിന്തിക്കുമൊരു കുലം
അവിടെയടയും വാതിലുകൾ
അടയട്ടെയവയൊക്കെയും..
ജാലകവാതിലൊന്നു
വിടവു ചേർത്തടയ്ക്കാനൊരു
പുകമഞ്ഞെങ്കിലുമിരിക്കട്ടെ
പുലർ കാലമേ ഉണർവിലെഴുതിയാലും
ഒരു നിസ്വാർഥഗാനം....

No comments:

Post a Comment