Thursday, June 16, 2011

മഴതുള്ളി പോലെ

നിമിഷങ്ങൾ മറന്നിട്ടതൊരു
പട്ടുനൂൽ
അതിൽ ഭൂമി തുന്നി
ഒരു ശരതക്കാലപ്പൂവ്..
സങ്കടങ്ങളുറഞ്ഞ ചിപ്പിയിലുണർന്നു
ഒരു മുത്ത്...
മേഘങ്ങൾ തന്നു
ഇത്തിരി കാർനിറം...
കൃഷ്ണപക്ഷമോ
 മായ്ച്ചു നിലാവിൻതുണ്ടുകൾ...
സ്മൃതിവിസ്മൃതിയുടെ
അനേകദലങ്ങളിലുലഞ്ഞ
ഒരു ഋതു മനസ്സിലെഴുതി
മഴതുള്ളി പോലൊരു
കുളിർന്ന  കവിത...

No comments:

Post a Comment